Asinotherapie is een ander woord voor ezeltherapie; de therapeutische inzet van ezels. Het is een innovatieve behandeling voor kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld autisme en andere beperkingen. Het is een manier om helemaal te ontspannen. Voor mensen met een beperking van welke aard dan ook, geeft dit vaak een enorme rust. Rust geeft ruimte om nieuwe dingen te leren.
Door asinotherapie worden verschillende verbeteringen geboekt, zoals een beter gevoel van eigenwaarde en het in staat zijn om nieuwe uitdagingen en sociale relaties aan te gaan. De zachtaardige ezels vormen bij uitstek een goede kameraad. Het borstelen, aaien en aanraken van het dier maakt een innig contact mogelijk en wordt als erg plezierig ervaren.
De rustige setting in het Zeeuwse landschap maakt de ontspannen ervaring bij Stichting Ezelspoor compleet.